WŁOSY
zobacz produkty
CIAŁO
zobacz produkty
TWARZ
zobacz produkty

Dotacje unijne

Marion Kosmetyki Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Budowa i wyposażenie nowej, innowacyjnej fabryki kosmetyków do pielęgnacji włosów wraz z centrum laboratoryjnym w Gdyni, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1,  Działanie 1.2 – Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.02.00-00-227/09-00
Termin realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.07.2014

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

foto