Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij

OI-Klienci/Kontrahenci przedstawiciele

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych
przedstawicieli Klientów/Kontrahentów

W związku z współpracą pomiędzy Marion Sp. z o.o. a podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem (nasz Kontrahent), oraz w związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe jest Marion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńska 131 a (ADO).
2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail naruszenia.rodo@marionkosmetyki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Kontrahenta.
4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
a. w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (Umowa), tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej naszym prawnie uzasadnionym interesem); nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;
b. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego Kontrahenta, jak również obrony przed roszczeniami, jakie nasz Kontrahent może w stosunku do nas skierować;
c. jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez nas obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.